Ta Là Phế Vật Chapter 107, next Ta Là Phế Vật Chapter 108

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế!, Chapter 107

Ta Là Phế Vật

/ Chapter 107
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804