level 1 với skill rớt đồ cấp S là mạnh nhất

Nói về 1 thằng tên là Satou Ryota đã chết và được chuyển sinh sang thế giới khác. Cậu gặp được 1 bé loli, có được kĩ năng độc nhất và cuộc hành trình bắt đầu từ đó.

level 1 với skill rớt đồ cấp S là mạnh nhất

level 1 với skill rớt đồ cấp S là mạnh nhất

Nội dung mô tả

Nói về 1 thằng tên là Satou Ryota đã chết và được chuyển sinh sang thế giới khác. Cậu gặp được 1 bé loli, có được kĩ năng độc nhất và cuộc hành trình bắt đầu từ đó.

Chương

Bình luận

F88 12/07/19 2804
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1507 FAbet 2506 FAbet 0107 Popup mobile