Trùng Sinh Thành Yêu

Trùng Sinh Thành Yêu

Trùng Sinh Thành Yêu

Trùng Sinh Thành Yêu

Nội dung mô tả

Xuyên việt không phải ai cũng mở hậu cung, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Ta cũng xuyên việt, nhưng trở thành con quạ đen. Nhưng đời ta có đen? Trong thế giới Thần tiên đầy trời, ta phải một tay che trời, đảo lộn càn khôn, siêu phàm nhập thánh. Hãy xem ta tạo sóng gió, trở thành truyền kỳ yêu tộc tại Comicvn.net

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502