Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010 5B - Bí Mật Cuộc Đời Max Fury, next Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010 5B 6

Báo Thù Mật Đội - tổ hợp những kỳ tài được Steve Rogers tụ hội để đến những góc khuất của thế giới để ngăn chặn những thảm hoạ theo những phương thức đặc biệt. Liệu bọn họ sẽ là nửa điệp viên, nửa siêu anh hùng, sẽ là ý tưởng mới nhất của Thủ Lĩnh Hoa Kỳ nhằm bảo vệ thế giới, hay, họ sẽ... là cả hai. Cùng COMICVN đến với một trong số 3 đầu truyện được dùng làm cốt lõi xây dựng cho phim Avengers: Infinity War trong năm 2018.  , 5B - Bí Mật Cuộc Đời Max Fury

Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010

/ 5B - Bí Mật Cuộc Đời Max Fury
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2