Saiko Chapter 6, next Saiko Chapter 7

Saiko - một ứng dụng truyền miệng của các nữ sinh với công dụng thần kì, đưa ra lời khuyên đúng lúc và tạo nên những điều chủ nhân nó mong muốn. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, kết cục của những người dùng chỉ là những cái chết đau đớn... , Chapter 6

Saiko

/ Chapter 6
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212