Long Phù

Long Phù

Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ

Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ

Nội dung mô tả

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi
 

Chương

Bình luận

F88 1212