Học Viện An Nam Phụ truyện 1, next Học Viện An Nam Phụ 2

Học Viện An Nam là nơi tập trung tất cả các linh hồn sau khi khuất giá về trời. Toàn bộ linh hồn sẽ tiếp tục học tập để đợi tới ngày sát hạch chuyển kiếp. Và câu chuyện sau đây bắt đầu với các vĩ nhân trong lịch sử Đại Việt, những người mà mãi vẫn không chịu chuyển kiếp đầu thai., Phụ truyện 1

Học Viện An Nam

/ Phụ truyện 1
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804