Hiệu Ứng Xuyên Việt Chapter 16, next Hiệu Ứng Xuyên Việt Chapter 17

Một tác phẩm khác của cùng tác giả Đệ Lục Thiên Ma Vương. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ dẫn theo chuỗi hiệu ứng liên kết. Có nhân thì sẽ có quả. Nếu được trở về quá khứ thì bạn sẽ làm gì? , Chapter 16

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212