Hiệu Ứng Xuyên Việt

Hiệu Ứng Xuyên Việt

Hiệu Ứng Xuyên Việt

Hiệu Ứng Xuyên Việt

Nội dung mô tả

Một tác phẩm khác của cùng tác giả Đệ Lục Thiên Ma Vương.
Bất cứ chuyện gì cũng sẽ dẫn theo chuỗi hiệu ứng liên kết. Có nhân thì sẽ có quả. Nếu được trở về quá khứ thì bạn sẽ làm gì?

Chương

Bình luận

F88 1212