Fleet Journal Chapter 27, next Fleet Journal Chapter 28

Câu chuyện về một đô đốc từ lúc còn gà mờ cho đến khi trở thành một tên đô đốc nguy hiểm đến mức ai cũng phải ngán       , Chapter 27

Fleet Journal

/ Chapter 27

Bình luận

F88 1212