Dragons Rioting Chapter 37.2, next Dragons Rioting Chapter 38

Một thằng bị mắc hội chứng hentai một loại bệnh khá hiếm, chuyển đến học tại trường có đến 99% học sinh là con gái.  NGày đầu tiên nhập trường đã phải chứng kiến cảnh đánh nhau. Hàng họ nay tứ tung....., Chapter 37.2

Dragons Rioting

/ Chapter 37.2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19