Đấu Chiến Thắng Phật Hậu Tây Du

Đấu Chiến Thắng Phật Hậu Tây Du

Đấu Chiến Thắng Phật

Đấu Chiến Thắng Phật

Nội dung mô tả

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net

Chương

Bình luận

F88 1212