Thể loại

Thể loại

Kinh dị - Horror

Flesh Colored Horror
Tác giả: Ito Junji
Tên khác:
Thể loại: Trưởng thành - Mature, Kinh dị - Horror, Manhua
Gravetown
Gravetown
8.5
Tác giả: Ito Junji
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Manga
Âm Dương Lộ
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Trưởng thành - Mature, Kinh dị - Horror, Truyện COMICVN.NET, Manhua
Emerging
Tác giả: Hokazono Masaya - Betten Court
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Manga
Dark Water
Tác giả: SUZUKI Koji & Meimu
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Manga
Goth
Goth
10
Tác giả: Ostu-Ichi, Kenji Ooiwa
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Manga
Hiki
Hiki
9
Tác giả: Nangoku Banana
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Viễn tưởng - Fantasy, Manga
Mantis Woman
Tác giả: Senno Knife
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Viễn tưởng - Fantasy, Manga
Jigokusei Lemina
Tác giả: Ito Junji
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Manga

Bình luận