Thể loại

Thể loại

Kinh dị - Horror

DEAD Tube
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Manga, Kinh dị - Horror
I am a Hero
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Manga, Kinh dị - Horror
Memento Memori
Tác giả:
Tên khác: Keepsake Memory ; Memento Memory ; メメントメモリ
Thể loại: Manga, Kinh dị - Horror, Kịch tính - Drama, Học đường - School life, Siêu nhiên - Supernatural, Tình cảm - Romance
Tokyo Undead
Shiga Hime
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Manga, Kinh dị - Horror, Siêu nhiên - Supernatural

Bình luận

F88 1212